Drejtoria e Sherbimit të Përmbarimit Gjyqësor, konkurs për vende të lira pune - Dielli.al
Bar Restorant Piceri AML Leonard

JETO ME LAJMIN !

ADRESA: Pranë "Misto Mame" në kompleksin AML-Leonard
Mob: 069 60 43 503 Email: info@dielli.al

Njoftime

Drejtoria e Sherbimit të Përmbarimit Gjyqësor, konkurs për vende të lira pune
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, bazuar në ligjin nr. 8730, datë 18.01.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, shpall vendet e lira në pozicionin e përmbaruesit gjyqësor, si më poshtë:
- Përmbarues Gjyqësor në Zyrën Përmbarimore Korçë 1 (një përmbarues).
- Përmbarues Gjyqësor në Zyrën Përmbarimore Tiranë 1 (një përmbarues).


KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT
a) Të ketë mbaruar Fakultetin e Drejtësisë;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të mos jetë i dënuar për kryerjen e një vepre penale, me vendim gjyqësor të formës së prerë;
d) Të mos jetë i larguar nga administrata publike për shkelje disiplinore brënda një afati prej 3 vjetësh nga data e depozitimit të kërkesës; kur shkelja disiplinore është kryer gjatë ushtrimit të funksionit si gjyqtar, prokuror, oficer i policisë gjyqësore,noter ose avokat, afati është 5 vjet;


PARAQITJA E DOKUMENTAVE
Kandidatët duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit Gjyqësor, brënda datës 16.12.2013, dokumentat si vijojnë:
1. Kërkesë për aplikim, (numër telefoni apo adresë për t’u kontaktuar);
2. CV-në dhe dokumenta të tjera mbështetëse mbi kualifikimin profesional, Çertifikatë kompjuteri (e noterizuar);
3. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave;
4. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor;
5. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit;
6. Vërtetim nga Zyra e Përmbarimit;
7. Vërtetim i Gjëndjes Gjyqësore;
8. Dokument identiteti;
9. Fotokopje e librezës së punës (nëse ka);

Bazuar në nenin 15, pika 2 të ligjit Nr. Nr. 8730, datë 18.01.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, pranimi në Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor bëhet me konkurs.

Këshilli i Përmbarimit ndjek procedurat e paraqitjes, të përzgjedhjes, të vlerësimit të kandidaturave dhe mendimin e vet ia paraqet Ministrit të Drejtësisë.
Shtuar më datë 09-12-13 13:52 / Dielli.al


691  Shikime Gjithsej 3  Shikime Sot

 

Lini nje Koment

Emaili juaj nuk do publikohet. DIELLI.AL iu kërkon gjithë lexuesve të tij, që mundësisht të mos përdorin sharje, fyerje denigruese ndaj dinjitetit njerëzor nëpër komente. Në vend të tyre, faktet dhe argumentet tuaja logjike mund të jenë shumë më të fuqishme pa to. Me respekt dhe falemnderit për pjesëmarrjen tuaj, mjaft të vlefshme në punën tonë! Na kontaktoni direkt ne info@dielli.al
Faleminderit
Fusha te detyruara shenohen me *

Mund te perdorni stile HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Lajme te tjera SOT

dielli.al mobile

JETO me SHËNDET

Jeto me Shëndet nga DIELLI.AL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GOLDBET.AL
Ankand ne Dielli.Al
dielli.al  pershendet nismen SI JE
dielli.al i bashkohet nismes Jo Duhanit

Fut adresen email:

dielli.al toolbar
horoskopi dielli.al
dielli lojra